Schetsontwerp gekozen voor nieuw stadspark. Op naar het voorlopig ontwerp.

Van Leeuwenhoekpark


Op het dak van de spoortunnel komt een nieuw park: het Van Leeuwenhoekpark. Dit park - een gebied van ongeveer 2,5 hectare - heeft alle potentie uit te groeien tot iets bijzonders voor Delft. Een aantrekkelijk en levendig park voor Delftenaren, toekomstige bewoners en bezoekers van de stad Delft. Het gekozen schetsontwerp voor het Van Leeuwenhoekpark is op dinsdag 14 maart 2017 gepresenteerd aan en besproken met geïnteresseerden, die in eerdere stadia hebben meegedacht over de invulling en gebruik van het park.

Impressies van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten kreeg de veelomvattende taak om alle wensen en ideeën samen te smelten in één ontwerp van een park voor de hele stad. Lodewijk Baljon: “Het is een geweldige uitdaging om dit terrein in het midden van dit nieuwe stadskwartier, een hedendaagse Delftse betekenis te geven. We hebben Delfts DNA in gedachte genomen. Delft is herkenbaar aan haar lange lijnen; de Delftse grachten en de smalle dwarsstraten die met bruggen verbonden zijn. Aan het einde van deze zichtlijnen is vaak een markante Delftse toren te zien. Dit hebben we vertaald in het ontwerp door middel van een centrale loper met twee bruggen. De loper biedt zicht op de oude en nieuwe torens van de stad.”Prettige afwisselende plekken

Na inventarisatie van alle ideeën komt er een centrale loper met wisselende breedtes omgeven door glooiend gras met bomen. De loper met wisselende breedte is omgeven door glooiend gras met bomen. Het programma voor het park staat nog niet vast. Het schetsontwerp biedt de structuur waarbinnen een ruime variatie aan programma kan worden gerealiseerd.  Voor de programmering van het park wordt gedacht aan buitensport- en speelplekken, Delftse objecten, een vlindertuin, verschillende zitplekken, bbq-veld, café met terras en oog voor ecologie. Prettige plekken die bij elkaar passen, elkaar versterken en passen bij de omgeving over de volle lengte van het park; van stationsgebied tot Leeuwenstein.

 Overal aan gedacht

Over iedere plek en functie is nagedacht. Het glooiend gras varieert in hoogte en zorgt voor plekken in zon of schaduw en uit de wind. Op warmere zomerdagen begeleiden de taluds juist een frisse bries door het park. Er komen meerdere kleinere doorgangen en twee eye catchers in de vorm van bruggen die tevens speelplek zijn. Zo is het ‘dakpark’ voor iedereen toegankelijk. Ook de openbare ruimte van de nieuwe gebouwen direct aan het park, worden in ontwerp en functie met elkaar verbonden.Innovatie

Het Inspiratieteam – die de verschillende ontwerpvoorstellen heeft begeleid en beoordeeld - is enthousiast en waardeert het plan van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten om zijn ‘heldere eenvoud en kracht’. Stedenbouwkundige Jaap van den Bout namens het Inspiratieteam: “Met dit ontwerp vieren we het langgerekte gebied waar het sterk in is. De sterke basisstructuur gedraagt zich flexibel en haakt aan op de kansen uit de omgeving. Een rijke voedingsbodem waaruit de dingen die mensen in het park willen doen, kunnen ontstaan.”
 

Eenvoud en kracht

Het Inspiratieteam – die de verschillende ontwerpvoorstellen heeft begeleid en beoordeeld - is enthousiast en waardeert het plan van Baljon om zijn ‘heldere eenvoud en kracht’. Stedenbouwkundige Jaap van den Bout namens het Inspiratieteam: “We vieren het langgerekte gebied waar het sterk in is. De sterke basisstructuur gedraagt zich flexibel en haakt aan op de kansen uit de omgeving. Een rijke voedingsbodem waaruit de dingen die mensen in het park willen doen, kunnen ontstaan.”


 

Zeven thema’s uit de stad als leidraad

Een park wordt van de stad, wanneer je het samen maakt. Het afgelopen jaar hebben mensen van binnen en buiten Delft hun ideeën voor het park gedeeld. Meer dan 80 mensen deden vorig jaar mee aan de inspiratiebijeenkomst met de stad op 29 maart in 2016. Deze ideeën zijn samengevat in zeven ontwerpthema’s en opgenomen als leidraad in het Programma van Eisen. Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten: “Er lag een schat aan ideeën voor ons klaar. Deze ontwerpthema’s toetsen we voortdurend in het ontwerpproces.” Naast de ideeën uit de stad, hebben meerdere teams en deskundigen op het gebied van techniek, beheer en innovatie hun bijdrage geleverd. Lees meerMidden in Delft

Het Van Leeuwenhoekpark komt in de centrale ruimte in de toekomstige stadsbuurt Van Leeuwenhoekkwartier. Het park begint bij het Centraal Station en loopt door tot Leeuwenstein. Het van Leeuwenhoekpark heeft ook een belangrijke verbindende positie in de stad Delft tussen de verschillende omliggende wijken. Bekijk virtuele plankaart Nieuw Delft


 

Programma 

Oppervlakte: 18.000 m2 (gemiddeld 40 meter breed (soms 30 meter, soms 45 meter), 600 meter lang).
 

Fase 

Schetsontwerp (SO) wordt uitgewerkt naar voorlopig ontwerp (VO). 


Planning

  • Begin 2016: Start planontwikkeling: samenstellen Programma van eisen (onder meer beschrijving van ambities, wensen, kansen, beperkingen en randvoorwaarden).
  • 1e helft 2016: Programma van eisen gereed.
  • 1e helft 2017: Vertaling van schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp.
  • Eind 2017: Voorlopig ontwerp gereed.
  • Januari / februari 2018: informatieavond over voorlopig ontwerp.
  • 2018: Definitief ontwerp gereed.
  • 2019: Bouwterrein Noord voor parkaanleg komt beschikbaar.
  • 2020: Start parkaanleg Noord (fase 1).
  • De definitieve aanleg van het zuidelijke deel van het park volgt na het noordelijke deel.

Aanleg

Eind 2017 ligt er een Voorlopig Ontwerp (VO). Er is een voorlopig ontwerp nodig voor de ontwikkelaars en zelfbouwers die direct aan het park gaan bouwen. Zo kunnen zij op basis van het voorlopig ontwerp de connectie met het park goed kunnen vertalen in hun ontwerpen. De eerste aanlegwerkzaamheden van het noordelijke deel starten begin 2020. De definitieve aanleg van het zuidelijke deel van het park volgt na het noordelijke deel. De gebouwen rond het park worden eerst gebouwd. Als de gebouwen rond het park nog in aanbouw zijn, is die ruimte nodig voor bouwverkeer en bouwmateriaal. Het zou zonde zijn daar een park aan te leggen, dat steeds weer kapot zou worden gemaakt door de bouwactiviteiten. Mogelijk wordt er wel een deel van het zuidelijke deel (een strook van circa 11 meter (het park is gemiddeld 40 meter breed (soms 30 meter, soms 45 meter) langs de Engelsestraat tijdelijk ingevuld gedurende enkele jaren.  


Betrokken partijen

Inwoners, ondernemers, bestuurders, diverse organisaties van binnen en buiten Delft, LODEWIJK BALJON Landschapsarchitecten, TU Delft, Smart City, Witteveen + Bos en Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten