Bijeenkomst park met de stad zorgt voor chemie

Een park wordt van de stad, wanneer je het samen maakt

Dat het bij elkaar zetten van zo’n 70 mensen met zeer diverse achtergronden voor een mooie chemie zorgt, bewees de inspiratieavond op 29 maart. Een bont, rijk, deskundig en kritisch gezelschap kwam bij elkaar om ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen voor de invulling van het Van Leeuwenhoekpark. Dit park wordt vanaf 2020 aangelegd als onderdeel van het nieuwe stadsdeel Nieuw Delft. Het wordt een gebied van ongeveer 600 meter lang en 30 meter breed, bovenop de nieuwe spoortunnel, en biedt kansen uit te groeien tot iets bijzonders voor de stad.

Park moet uitgroeien tot geliefde plek voor Delftenaren

Een park wordt pas van de stad, wanneer je het samen maakt. Daarom waren er Delftenaren vanuit allerlei achtergronden aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden, wensen en kansen van deze bijzondere plek. Denk aan toekomstige bewoners van Nieuw Delft, huidige omwonenden van het spoorzonegebied, verschillende platformen, verenigingen, architecten, kunstenaars, groenkenners, duurzaamheiddeskundigen, ontwikkelaars, ondernemers uit de stad, bestuurders, afgevaardigde vanuit het hotel en horeca wezen en andere professionals.
Uiteindelijk moet het park uitgroeien tot een geliefde plek voor Delftenaren, toeristen en reizigers en andere passanten. Een gastvrij park in hartje stad - perfect bereikbaar - dat de sfeer van Delft en alles waar de stad voor staat in zich heeft.
 

Inspireren en verbeelden

Stadsbouwmeester Wytze Patijn en stedenbouwkundige Jaap van den Bout trapten de avond af met inspirerende en prikkelende referentiebeelden van andere parken uit de omgeving of bekende parken wat verder uit de buurt. In een actief en creatief programma zijn de stadsmakers vervolgens in tien groepen met gevarieerde samenstelling uiteen gegaan om hun wensen en ideeën tot uiting te brengen op een maquette. Als afsluiter werden de groepsresultaten gepitcht. De ideeën richtten zich met name op welk karakter en welke functie het park zou moeten krijgen, als geheel én op specifieke plekken. Zo was er aandacht voor het verschil in functie van het noordelijk (nabij de stad en het station) en het zuidelijk deel.
 

Drieluik

Deze bijeenkomst is de derde in een drieluik die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van het Programma van Eisen voor het Van Leeuwenhoekpark. Eerder kwamen technici bij elkaar om input te geven over de praktische randvoorwaarden voor het aanleggen van dit park. Het park komt bovenop de spoortunnel te liggen, en dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee. En Delft zou Delft niet zijn als er geen aandacht is voor vernieuwende en slimme en duurzame toepassingen die in het park een plek kunnen krijgen. Experts op dit gebied zaten ook eerder bij elkaar aan tafel om hierover te brainstormen. Al deze input, inclusief de input van de inspiratiebijeenkomst met de stad, wordt verwerkt in een Programma van Eisen. Een programma waarin de ambities, wensen, kansen en randvoorwaarden staan verwoord.

 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten