Programma van Eisen Van Leeuwenhoekpark

Voor het ontwerp dat recht doet aan Delft


Het Van Leeuwenhoekpark wordt aangelegd op het dak van spoortunnel en heeft een belangrijke verbindende positie in de stad Delft tussen verschillende wijken. De langgerekte ruimte midden in de stad, is een uitgelezen kans om een aantrekkelijk en levendig stedelijk park te realiseren. Het park ligt in het centrale ruimte in de toekomstige buurt Van Leeuwenhoekkwartier. Een park als het visitekaartje voor toekomstige, gebruikers en bezoekers uit de stad Delft.


Basisdocument Programma van Eisen

Het programma van eisen (PvE) is hét gezamenlijke startpunt voor het ontwerpproces van het Van Leeuwenhoekpark. Het PvE zet een duidelijk en helder kader voor de ruimtelijke, technische en financiële kaders, zoals de technische beperkingen vanuit de tunnel. Daarnaast is het essentieel dat het PvE de te selecteren landschapsontwerpers kan inspireren en ruimte biedt, zodat zij tot ontwerpen kunnen komen die de locatie en de stad Delft recht doen. De beelden en verwachtingen van stakeholders uit de stad vormen hiervoor een belangrijk fundament. Daarnaast zal het ontwerp van het park in elke ontwerpstap toenemen in detailniveau. Het plangebied van het toekomstige Van Leeuwenhoekkwartier bestaat uit twee delen: het gebied rondom het nieuwe station ten noorden van de toekomstige Ireneboulevard en het deel van het Van Leeuwenhoekkwartier ten zuiden daarvan. Deze plangebieden worden niet gelijktijdig ontwikkeld, hetzelfde geldt voor de realisatie van het stadspark. Het park wordt wel integraal ontworpen.

Programma van Eisen lezen? Klik hier of op onderstaande afbeelding om PvE te downloaden.
 


Totstandkoming Programma van Eisen

Het PvE is opgebouwd uit drie hoofdthema’s:

  1. Techniek en beheer
  2. Innovatie
  3. Functioneel en kwaliteit.

De drie hoofdthema’s zijn in eerste instantie separaat uitgewerkt. Deze uitwerking is gebaseerd op verschillende bijeenkomsten met belanghebbenden. De eisen die voor het thema ‘techniek & beheer’ worden gesteld, komen voort uit verschillende documenten en opmerkingen uit de startbijeenkomst met de gemeente en Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS). Om eisen voor het thema ‘innovatie’ te verzamelen is een thema avond georganiseerd, waarbij verschillende mogelijkheden voor innovatie in het Van Leeuwenhoekpark zijn besproken. De eisen voor het thema ‘functioneel & kwaliteit’ volgen uit de inspiratieavond voor omwonenden en belanghebbenden uit de stad Delft. Tijdens deze avond is de aanwezigen de mogelijkheid geboden om wensen en ideeën aan te dragen voor de inrichting en het gebruik van het Van Leeuwenhoekpark. Lees meer over de inspiratiebijeenkomst met de stad.


Het basisdocument PVE

Dit basisdocument PvE bevat de uitgangspunten op basis waarvan verschillende landschapsontwerpers een visie maken voor het Van Leeuwenhoekpark. Hoofdstuk 2 bevat een analyse van de ambities en doelstellingen voor het park op basis van beschikbare documenten. Hoofdstuk 3 gaat in op het projectkader. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de vastgestelde uitgangspunten voor techniek en beheer, innovatie en functionaliteit en kwaliteit beschreven. De bijlagen uit het PvE zijn op deze webpagina ook te downloaden.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten