Vraag & antwoord

Over de totstandkoming van het park


1. Wat voor park gaat het worden?
Antwoord:
Een echt park van en voor de stad, waar van alles gebeurt. Je kunt er een wandeling maken, lunchen op een bank of in het gras, vanuit het park een atelier bezoeken of op weg zijn naar een bedrijf. Maar ook sporten of met vrienden afspreken voor een picknick. Bijzonder detail: omdat het park op het dak van de spoortunnel ligt, komt er een iets schuin liggende ligweide op de zon. Natuurlijk vind je overal bomen en groen. Via een mooie zittrap kom je vanuit het station direct in het park.

Het wordt een gastvrij park, perfect bereikbaar, met allerlei plekken waar je graag afspreekt. Het park hoort bij de CityLounge, de huiskamer van Delft in het Van Leeuwenhoekkwartier. Een hotspot met horeca, bedrijfsruimten, werkplekken, culturele voorzieningen en ontmoetingsplekken. Lees meer over het ontwerp

2. Kunnen er wel grotere bomen groeien in een park op een tunneldak?
Antwoord:
Ja. Er komt voldoende grond op de tunnel, zodat er ook grotere bomen kunnen groeien.

3. Is er ruimte voor ideeën of initiatieven voor het park?
Antwoord:
Meedenken is voor iedereen mogelijk. Variërend van Delftenaren, organisaties tot bestuurders. Een park wordt ook van de stad als je het samen maakt. Initiatieven en ideeën zijn dus altijd welkom. We bekijken ze allemaal. Het is de kunst om alle puzzelstukken goed op elkaar te laten aansluiten. Dit doen we onder meer samen met een landschapsontwerper en ook de TU Delft zal een belangrijke bijdrage leveren op het gebied van innovatieve toepassingen in het park.

4. Hoe groot wordt het park?
Antwoord:
18.000 m2 (circa 30 meter breed, 600 meter lang)

5. Waar ligt het park?
Antwoord:
In de nieuwe buurt, het Van Leeuwenhoekkwartier. Het park begint bij het Centraal Station en loopt door tot Leeuwenstein.

6. Hoe is het park ingedeeld?
Antwoord:
Het park wordt halverwege doorkruist door de Westlandseweg. Daardoor krijgt het een noordelijk en een zuidelijk deel. Via oversteekplaatsen kunnen bezoekers van de ene helft naar de andere helft wandelen. 

7. Is al bekend wie de ontwerper wordt?
Antwoord:
Ja, Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten. Begin 2016 was het programma van eisen klaar. Vervolgens is er een ontwerpwedstrijd uitgeschreven met het programma van eisen als uitgangspunt. Uit dit traject is een aantal ontwerpbureaus gevraagd een schetsontwerp te maken voor het park. Uiteindelijk heeft bureau Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten (Amsterdam) in maart 2017 opdracht gekregen hun schetsontwerp verder uit te werken. Lees meer over het schetsontwerp
 

8. Zijn er al plannen om de grond van het stadspark te gebruiken voor tijdelijk gebruik zoals de Delftse PROEFtuin?
Antwoord: Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Eerst moet de bouwlogistiek voor de aanliggende bouwvelden inzichtelijk zijn, voordat er kan worden vastgesteld wat de mogelijkheden zijn voor 'veilig' (in verband met bouwverkeer) tijdelijk gebruik.

9. Hoe zien de gebouwen aan de rand van het park eruit?
Antwoord:
Een aantal gebouwen gaat direct aansluiten op het park. Ze krijgen een uitloop in het groen op de begane grond. Denk aan appartementengebouwen met een glazen pui, of aan een hotel of restaurant met veel glas op de begane grond en een terras in het groen.

10. Wanneer begint de aanleg?
Antwoord: In 2020. Vanaf 2018 is de tweede spoortunnelbuis helemaal klaar en eind 2019 de eerste bebouwing aan de rand van het park. Vanaf dan kan de aanleg beginnen. Het noordelijk gedeelte, van het station tot aan de Westlandseweg, is als eerste aan de beurt. Daarna volgt het zuidelijke deel.

11. Waarom nu al plannen maken terwijl de aanleg pas in 2020 begint?
Antwoord:
Dat is bewust. Het ontwerp van de gebouwen rond het park is recent al gestart. En gebouwen en park worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, om hier een bijzondere plek van te maken.

In 2016 is gestart met de planontwikkeling van het stadspark, zodat het ontwerp van de gebouwen eromheen en het park, op elkaar kunnen worden afgestemd. De daadwerkelijke aanleg van het park vindt plaats vanaf begin 2020. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de bouwvelden én de bouwlogistiek die komt kijken bij het realiseren van een nieuw binnenstedelijk gebied. We willen voorkomen dat het park schade oploopt door het bouwverkeer in de omgeving voor de realisatie van de woningen en andere gebouwen. Een park is kwetsbaar, zeker als het net is aangelegd.

12. Waarom kan het park niet tegelijk met die gebouwen worden aangelegd? Of al eerder?
Antwoord:
Pas als de tweede tunnelbuis helemaal klaar is, kan de aanleg van het park beginnen. Voor de gebouwen geldt dat niet: die staan niet op het tunneldak en kunnen dus eerder worden gebouwd. Het park wordt als laatste aangelegd omdat de ruimte om te bouwen hier beperkt is. Als de gebouwen rond het park nog in aanbouw zijn, is die ruimte nodig voor bouwverkeer en bouwmateriaal. Het zou zonde zijn om daar dan al een park aan te leggen. Het zou steeds weer kapot worden gemaakt door de bouwactiviteiten.

Het voordeel hiervan is dat er veel tijd is om een goed plan voor het park te maken. We hebben de tijd om te beoordelen of we alle wensen, eisen en ambities te pakken hebben.

13. Wat is de planning voor de ontwikkeling van het park?
Antwoord:

  • Nu: Vertaling van schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp.
  • Medio 2017: Voorlopig ontwerp gereed.
  • 2019: Definitief ontwerp gereed.
  • 2019: Bouwterrein Noord voor parkaanleg komt beschikbaar.
  • 2020: Start aanleg park Noord.
  • 2021: Stadspark Noord gereed.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten