01-12-2016

Woensdag 14 december Inloopavond over plan voor bouwveld 5

Op 16 maart dit jaar maakten direct omwonenden tijdens een informatieavond voor het eerst kennis met het nieuwe plan voor bouwveld 5. Aan de hand van tekeningen en maquette kregen de aanwezigen een goed beeld van de opzet en uitstraling van het plan. Inmiddels zijn we een stap verder in de ontwikkeling van het plan en wordt eind dit jaar de omgevingsvergunning voor bouwveld 5 aangevraagd.


Inloopavond

Graag lichten we de ontwikkelingen en de aanvraag van de omgevingsvergunning toe tijdens een vrije inloopavond op woensdag 14 december aanstaande. U bent tussen 19.30 - 21.00 uur van harte welkom in Loods015 aan de Nijverheidsstraat 7 in Delft. Daar kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld:

  • Hoe ziet het plan er uit?
  • Planning: wanneer gebeurt er wat?
  • Wanneer wordt de omgevingsvergunning aangevraagd?
  • Hoe zit de bouwlogistiek en bereikbaarheid tijdens de bouw in elkaar?
  • Wat gebeurt er komend jaar?
  • Hoe sluit het plan aan op de openbare ruimte rondom het plan?
  • Bredere planinformatie over de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft.

Om antwoord te kunnen geven op uw vragen, zijn diverse medewerkers aanwezig van OBS, gemeente Delft, ERA Contour en architectenbureau Barcode. Verder is er uitgebreide informatie met concept impressies van het voorlopig ontwerp, een maquette van het bouwplan, de gebiedsmaquette van Nieuw Delft en diverse handige tekeningen en plattegronden van het plan en de bouwlogistiek.

Locatie bouwveld 5

Bouwveld 5 ligt aan het toekomstige Van Leeuwenhoekpark aan de Groene Haven, een deel van de Engelsestraat en de nieuwe Ireneboulevard vlakbij de Hooikade. Zie onderstaande plankaart van gebiedsontwikkeling Nieuw Delft. De blauwe cirkel toont bouwveld 5.