Learning Lab Haagse Hogeschool

Educatie - proeftuin - kennisontwikkeling - techniek - duurzaam - mobiliteit

Learning Labs is onderdeel van de Betafactory. Betafactory is hét kennis- en innovatieplatform van het Expertisecentrum Technologie, Innovatie & Samenleving (TIS) van De Haagse Hogeschool. Betafactory slaat een brug tussen onderwijs, techniek en bedrijfsleven en staat voor samenwerking waarin het draait om innovatie en ondernemerschap. Uw werkplaats of laboratorium kan hier ook bij horen. In Learning Labs werken studenten praktijkgericht aan realistische multidisciplinaire projecten. In samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers worden innovatieve producten, diensten en businessmodellen ontwikkeld voor de Learning Labs. Projecten die daar uit ontstaan worden geplaatst binnen een van de thema’s van de Learning Labs: Built Environment and Energy, Kas van de Toekomst, Sustainable Mobility en Technology and Health.

Het Learning Lab ‘Nieuw Delft’ is het nieuwe lab van De Haagse Hogeschool. Het kader waar dit in plaatsvindt is de nieuw te ontwikkelen stadsgebied Nieuw Delft. Dit stadsgebied komt op de plek waar onder ander het oude spoor ligt. Het doel van het Learning Lab is het ontwikkelen van tijdelijke projecten, kennis ontwikkelen die toegepast kan worden in het nieuwe stadsgebied. Zij doen dit in samenwerking met partners en opdrachtgevers van buitenaf. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook particulieren en creatieve personen met goede ideeën. Ook andere onderwijsinstellingen krijgen de mogelijkheid om met ons samen te werken in het onderzoeken en uitwerken van nieuwe ideeën. Learning Lab werkt onder andere samen met Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft, Stichting Groenkracht en D-exto. Er zijn diverse thema’s vastgesteld. Deze thema’s zijn een leidraad in het verzamelen van opdrachten met betrekking tot ‘Nieuw Delft’. De thema’s zijn: 

 • Semi-permanente bebouwing
 • Nieuwe duurzaamheidsconcepten
 • Mobiliteitsvraagstukken
 • Constructies van lichtgewichtmaterialen
 • Ontwikkelen van een gebiedsvisie

  Op dit moment zijn er diverse studenten aan het werk met opdrachten binnen het Learning Lab ‘Nieuw Delft’.
 • Een aantal groepen werkt mee aan de ontwikkeling van het paviljoen van D-exto.
 • Ongeveer 200 werktuigbouwkundestudenten inventariseren Loods015 in het gebied op energiegebruik en maken hiervoor een verbeterplan.
 • Twee Technasiumscholieren van het Northgo college uit Noordwijk werken aan de ontwikkeling van een duurzaam (tijdelijk) park in de Spoorzone.
 • In de komende periode gaan bouwkundestudenten aan de slag met het ontwerp van een semipermanente woon-werkunit voor Nieuw Delft.

  Meer informatie of wilt u graag samenwerken? www.learninglabsnieuwdelft.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten