Op de locatie 'bouwveld 8'  werkt organisatie Tingelen door een speelse aanpak en bottom-up werkwijze samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de directe omgeving van de plek maken we plaats. Er wordt gewerkt aan (programmatische) invulling, ontwerp, onderhoud en beheer van een plek. Op grote en op kleine schaal. Communicatie speelt een belangrijke rol in de projecten. Met video, een website en social media, maar ook muurkranten e.d. wordt het project geregistreerd en kennis ontwikkeld en gedeeld.

Het belangrijkste doel van Tingelen is om bewoners te betrekken bij de veranderingen in een gebied door met hen publieke ruimte te creëren, te laten gebruiken en toe-eigenen. Ruimten om te ontmoeten en te verbinden. Ruimte om te experimenteren, te spelen en te leren. Ruimte voor dialoog en debat. We brengen bewoners, ondernemers en organisaties met elkaar in contact en ondersteunen en inspireren bij het vormgeven van die ruimte.


We informeren, inspireren bewoners in Delft op een actieve manier over de mogelijkheden om zelf hun handen uit de mouwen te steken en zich te organiseren om zo “eigenaar” te worden van een stukje Nieuw Delft.

Meer dan twee jaar lang volgden filmmaker Wim Wiegmann en plaatsmaker Ron Blom de ontwikkelingen rondom tijdelijk gebruik in de spoorzone Delft. Het gebied dat nu Nieuw Delft genoemd wordt. Het project TINGELEN, dat ooit bedacht was om van plek naar plek in de spoorzone te reizen, heeft op VELD8 (Fabrieksstraat/Industriestraat) samen met Groenkracht en bewoners Plaats gemaakt.
– Ruimte voor ontmoeting en om te voetballen
– Aankleding van het gebied met wandschilderingen
– Bordjes in het gebied om bezoekers te attenderen op activiteiten
Stichting Groenkracht heeft er in 2015 de Delftse PROEFtuin aangelegd.
Ook daarvan is verslag gedaan in de film.
De presentatie van de film is goed bezocht. Meer dan 5o mensen waren aanwezig tijdens de viewing en de borrel met vrijwilligers en de buurt.
Voorafgaand aan de film konden er zaden geruild worden.
TINGELEN wil graag doorgaan om samen met bewoners betekenisvolle ruimte te creëren. Op dit moment hebben we nog geen budget, maar we hopen dat daar verandering in komt.

Daarom aan alle omwonenden en Delftenaren, de oproep:
‘Heb je een goed idee voor (een activiteit op) de Delftse PROEFtuin en wil je daar zelf mee aan de slag, laat het ons weten!’
Ook als je een idee hebt voor een ander plek in de Spoorzone of Nieuw Delft, mail dan naar: info@tingelen.nl met in het onderwerp IDEE

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten