Veld 8

Wonen en voorzieningen

In het zuidelijk deel van Nieuw Delft, globaal tussen de Papsouwselaan en het Nijverheidsplein, ligt veld 8. Tussen oktober 2017 en december 2018 wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van dit veld. De nodige voorzieningen worden aangelegd, zoals riolering, obstakels worden weggehaald en er wordt gezorgd dat de grond schoon en vlak is. Zo is het veld volgend jaar helemaal klaar om te starten met bouwen.

Veld 8 bouwrijp in acht fasen

De werkzaamheden op veld 8 worden in acht fasen uitgevoerd. De inhoud van die acht fasen ligt vast. De begin- en einddata van elke fase is echter flexibel en kan in overleg met de aannemer wijzigen. Hieronder geven we een overzicht van de werkzaamheden waaruit elke fase bestaat:

Fase 1
Planning: begin november - begin december 2017

 • het ontmantelen van het terrein van Groenkracht en het nemen van maatregelen voor ondernemers voor onder meer laad- en losverkeer;
 • het aanleggen van een keerlus voor vrachtverkeer voor de Aldi op het voormalige terrein van Groenkracht;
 • het aanleggen van een tijdelijke weg voor de uitrit uit de parkeergarage van Essenstaete aan de oostkant van het gebouw naar het Nijverheidsplein/Nijverheidsstraat. Dit vanwege de stremming van de Fabrieksstraat in fase 2.

Fase 2
Planning: december 2017

 • het aanleggen van het riool in de Fabrieksstraat en de Ambachtsstraat;
 • na de aanleg van het riool worden deze straten weer keurig dichtgemaakt.

Fase 3
Planning: begin 2018 – medio april 2018

 • het verleggen kabels en leidingen in de trottoirs van de Fabrieksstraat en Ambachtsstraat inclusief de aansluiting met de Papsouwselaan;
 • het verplaatsen van het transformatorhuisje van de Nijverheidsstraat naar de Ambachtsstraat nabij de achteringang van de Aldi;
 • het slopen van de Loods015.

Vanaf februari 2018 wordt de kademuur langs de Nieuwe Gracht Zuid (die in het verlengde ligt van de Nieuwe Gracht Noord) tot aan de Abtswoudseweg aangebracht.

Fase 4, 5 en 6
Planning: medio april 2018 - eind juli 2018

 • het bouwrijp maken van het gebied rond de Nijverheidsstraat, de loods en het deel ten oosten van de loods;
 • het uitgraven van delen van de toekomstige gracht langs de aangebrachte kademuur in zowel de Nieuwe Gracht Zuid als met de aansluiting op het water langs de Industriestraat;
 • het aanleggen van de brug tussen Industriestraat en Fabrieksstraat.

Fase 7
Planning begin september 2018 - medio september 2018

 • het verwijderen van het trapveldje ter voorbereiding voor het bouwrijp maken voor de start van de eerste ontwikkeling op veld 8.

Fase 8
Planning begin november 2018 - medio december 2018

 • het ontmantelen van het tweede veldje van Groenkracht en het bouwrijp maken ervan.​


Wat komt er op veld 8?

Wanneer het veld bouwrijp is gemaakt, kan er vanaf januari 2019 worden gestart met bouwwerkzaamheden. Naar verwachting wordt daarbij gestart met de kavels grenzend aan de Industriestraat. Het gebied is bestemd voor een combinatie van wonen en voorzieningen. De precieze invulling van het veld en de betrokken partijen zijn echter nog niet bekend. Hier hopen we jullie binnenkort meer over te kunnen vertellen!

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten