Coendersbuurt


Op woensdag 2 maart 2016 vierden meer dan 150 enthousiaste mensen de start bouw van de Coendersbuurt. Zelfbouwers, huizenkopers en zelfbouwgroepen waren in grote getalen aanwezig om de starthandelingen mee te maken en hun nieuwe buren te ontmoeten. Voor deze speciale gelegenheid was minister Stef Blok naar Delft gekomen. Samen met wethouder Raimond de Prez, Liesbeth Janson (studio Huijgens), Job van Zomeren (ERA Contour), Arjan Geelen (Heijmans), Rob de Jong (Ballast Nedam), Linda Oosterhuis (zelfbouwer) en Jasper Straver (koper) onthulde hij eerst de bouwborden. Vervolgens sloegen minister Blok, Liesbeth Janson en de 73-jarige zelfbouwster Chieni Haak de laatste heipaal de grond in voor het zelfbouwinitiatief ‘Het Grachtenhuis’.

Foto's start bouw Coendersbuurt

Coendersbuurt
De plek naast de historische binnenstad aan de Nieuwe Gracht én de grote vrijheid aan ontwerp- en bouwmogelijkheden, vormen de ideale combinatie voor zelfbouwers en huizenkopers om hun droomhuis waar te maken. Zo wordt er nu gebouwd aan ‘maatwerk-woningen’ die allemaal iets eigens hebben. In de Coendersbuurt komen in totaal ruim 100 nieuwe grondgebonden woningen en appartementen. Sinds de eerste kavelmarkt op 8 maart 2014 hebben zelfbouwers, zelfbouwgroepen, huizenkopers, ontwerpers, architecten, ontwikkelaars en gemeente, zich tomeloos ingezet om een eigen en uniek gezicht aan de wijk te geven. De Coendersbuurt wordt een rustige, autoluwe stadsbuurt aan de Nieuwe Gracht omringd door water. De buurt krijgt een kleinschalig karakter met typische Delftse straatjes. Lees meer over de Coendersbuurt

Verschillende opdrachtgevers 
De woningen worden in vier blokken gebouwd, blokken A, B, C en D (zie afbeelding). De blokken bevatten zowel grondgebonden woningen als appartementen. In Nieuw Delft - dus ook in de Coendersbuurt - krijgen toekomstige bewoners veel vrijheid en ruimte om het huis te bouwen dat voldoet aan hun woonwensen. Dit resulteert in een divers palet van nieuwbouw en soorten opdrachtgevers:

  • Particulier opdrachtgeverschap (PO): 37 zelfbouwwoningen
  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Twee bouwgroepen: 5 zelfbouwappartementen van architect Liesbeth Janson van Studio Huijgens en circa 9 superlofts van architect Marc Koehler.
  • Projectmatig: 50 woningen in co-creatie met ontwikkelaars Ballast Nedam of ontwikkelcombinatie ERA Contour en Heijmans.

Planning bouwwerkzaamheden:

  • 15 november 2015: bouw gestart Scholencombinatie Delfland. Gereed: eind 2016.
  • Begin februari 2016: inrichting bouwterrein voor nieuwbouwwoningen en parkeergarage. Hiervoor werden opslagmaterialen, containers en bouwweg verharding ten behoeve van de bouwplaats aangevoerd.
  • Medio februari 2016: bouw parkeergarage (gedeeltelijk ondergronds). Gereed: eind 2016.
  • Start bouw woningen: 2 maart 2016. Gereed: 2018.
  • Inrichting openbare ruimte (groen, bestrating, water). Gereed: 2018.

Routes bouwverkeer
De aanvoer van bouwmaterialen voor de bouw van de woningen gaat via de volgende route: Westlandseweg – Krakeelpolderweg – Frank van Borselenstraat / Jacoba van Beierenlaan – ingang bouwterrein ter hoogte van de hoek met de Ada van Hollandstraat en langs de Van Bleyswijckstraat tegenover de Jacoba van Beierenlaan. De afvoer vindt plaats via de uitgang van het bouwterrein aan de Van Bleyswijckstraat – Jacoba van Beierenlaan en de Krakeelpolderweg.

Klachten
Heeft u een klacht over de bouwwerkzaamheden in de Coendersbuurt? Dan kunt u hier een melding doen en de afhandeling ervan volgen via het zogenaamde Volg-Je-Vraag systeem.

Schade
Als u denkt schade te ondervinden als gevolg van de bouwwerkzaamheden dan kunt u terecht bij het Schadeloket Spoorzone Delft / Nieuw Delft.Hier staat het schadeformulier dat u in kunt vullen en op kunt sturen.

Contact en vragen
Voor vragen of contact over de bouwwerkzaamheden in de Coendersbuurt neemt u op werkdagen tijdens kantooruren contact op met de voorlichters van informatiecentrum Delft Bouwt via telefoonnummer 015 - 260 2611 of per mail via delftbouwt@delft.nl. U kunt ook langskomen op woensdag, donderdag en vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur. Het informatiecentrum is gevestigd aan het Crommelinplein 1 in Delft.

Verkoop woningen
De woningen, appartementen en vrije kavels in de Coendersbuurt zijn als eerste van de drie buurten in Nieuw Delft in 2014 in verkoop gegaan. Medio 2017 is gestart met de bouw van de laatste 22 grondgebonden woningen boven de ondergrondse parkeergarage (blok D). Bekijk beschikbare woonaanbod Coendersbuurt.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten