20-12-2017

Ontwerpbestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' ter inzage

Voor het zuidelijk deel van Nieuw Delft is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt een deel van het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan Spoorzone geactualiseerd. Het gebied ligt ten zuiden van de toekomstige Ireneboulevard / Westlandseweg en bestaat uit een deel van het toekomstige Van Leeuwenhoekkwartier, met het zuidelijke deel van het Van Leeuwenhoekpark, en de Abtswoudse Hof. Daarnaast is de voormalige locatie van het bedrijf Haring in het plangebied opgenomen. 

 

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

In het kader van het bestemmingsplan moeten hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder worden vastgesteld voor een aantal nieuwe woningen en andere nieuwe geluidsgevoelige gebouwen in het plangebied. Het ontwerpbesluit hogere waarden ligt, met het bijbehorende akoestisch onderzoek, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

 

Inzien

Vanaf 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018 kunt u het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bekijken op de volgende manieren:

Informatieavond

Op 11 januari 2018 is er een inloopavond van 19.00 - 20.30 uur in het stadskantoor aan het Stationsplein 1. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen en mondeling een zienswijze indienen. Wilt u bij deze inloopavond aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan via nieuwdelft@delft.nl of via 06 53 63 40 76, met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. 

 

Reageren

U kunt reageren op deze stukken. Het zijn namelijk ontwerpbesluiten. Dit betekent dat de gemeente ze kan aanpassen op basis van de reacties die erover komen. Over het ontwerpbestemmingsplan kunt u een brief met uw reactie (zienswijze) sturen naar: Gemeenteraad Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft. Belanghebbenden kunnen op het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder reageren door een brief met een reactie (zienswijze) te sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft.

 

Vermeld in uw zienswijze duidelijk uw naam en adres en geef aan om welk ontwerpbesluit het gaat. U kunt uw reactie indienen vanaf 21 december 2017 tot en met 31 januari 2018.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het vervolgtraject, kijk op www.delft.nl. Meer informatie over het bestemmingsplan en de verslagen en presentaties van eerdere bijeenkomsten vindt u op www.nieuwdelft.nl/zuidelijke-velden.

 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten