Werkzaamheden per veld

Let op: genoemde planningen zijn onder voorbehoud. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan het voorkomen dat de planning nog wijzigt. 

Van Leeuwenhoekkwartier


Park Spoorloos

 • Mei t/m oktober 2018: Aanleg Park Spoorloos
  Sinds mei werkt de Koninklijke Ginkel Groep aan de aanleg van Park Spoorloos. Het park is naar verwachting in november gereed en gaat in december open.
   

Voormalig stationsgebouw

 • Oktober 2017 t/m november 2018: Transformatie voormalig stationsgebouw
  Het monumentale stationgebouw wordt getransformeerd tot een horecagelegenheid met loft-kantoorruimten op de verdieping. In oktober 2017 startte de renovatie, in juli 2018 bereikte de verbouwing haar hoogste punt. Naar verwachting opent het gebouw in december van 2018 haar deuren.


Veld 2: Bouw The Student Hotel en (zelfbouw)woningen

 • The Student Hotel: start bouw gepland begin 2019


Veld 3: Bouw Antoni, zelfbouwwoningen en Guldenwater

 • Mei t/m augustus 2018:  Voorbereidende werkzaamheden
  Vanaf mei vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats op veld 3. Het betreft onder meer de inrichting van het werkterrein, het aanbrengen van damwanden en het boren van bronnen.

 • Juli t/m medio oktober 2018:  Heiwerkzaamheden 
  Van eind juli tot medio oktober vinden heiwerkzaamheden voor Antoni, Guldenwater en diverse CPO-projecten op veld 3 plaats. Het is nog niet bekend wanneer de heiwerkzaamheden op de zelfbouwkavels (particulier opdrachtgeverschap) plaatsvinden.

 • Medio oktober t/m december 2018: Diverse werkzaamheden
  Op veld 3 zijn verschillende aannemers bezig met het ontgraven van het bouwterrein, de constructie van de kelder en de opbouw van hun torenkraan.

 • 26 november t/m 7 december 2018: Damwanden verwijderen CPO-kavels
  In de week van 26 november start Vink Bouw met het verwijderen van damwanden op de CPO-kavels. Dit kan tijdelijk wat meer geluid en trillingen geven.

Veld 5: Ontwikkeling gebouwensemble voor kenniswerkers

 • Juli t/m oktober 2018: Werkzaamheden aan de fundering en keldervloer

 • 26 - 27 september 2018: Nachtwerkzaamheden 
  In september wordt gedurende een dag en nacht de vloer gestort en gevlinderd. Dit gaat gepaard met enige geluidshinder. Directe omwonenden zijn hierover nader geïnformeerd.

 • 12 t/m 23 november 2018: Trekken damwanden
  In de weken van 12 en 19 november worden de damwanden weggehaald. Dit kan tijdelijk wat meer geluidsoverlast geven.
   

Coendersbuurt


Veld 4: Coendersbuurt

 • Juni 2017 t/m december 2018: Bouw Het Straatje fase II
  Boven de stallingsgarage aan de Ada van Hollandstraat, wordt fase II van Het Straatje ontwikkeld. Het project wordt naar verwachting eind 2018 opgeleverd.
   
 • Maart 2018 t/m juli 2019: Bouw CPO-project Superlofts
  De Superlofts worden ontwikkeld op de zuidelijke hoek van de Graaf Floriskade. De ruwbouw wordt in het najaar van 2018 afgerond; tot de zomer van 2019 wordt gewerkt aan de afbouw.
   
 • Juni 2018 t/m medio 2019: Afmaken openbare ruimte Coendersbuurt
  De afronding van de openbare ruimte in de Coendersbuurt gebeurt in drie fasen. Het betreft o.a. het aanbrengen van definitieve bestrating, lichtmasten, afbouw van de kademuren en de aanleg van voetgangersbruggen.
   
 • September 2018 t/m eind 2019:  Bouw Floris
  Dit najaar start Ballast Nedam West met de ontwikkeling van Floris. Het project bestaat uit 9 herenhuizen gelegen aan de Graaf Floriskade. De voorlopige planning is als volgt.

  24 t/m 28 september                   Aanbrengen bronnen
  10 t/m 12 oktober                         Voorboren heipalen
  22 t/m 25 oktober                         Heiwerkzaamheden deel I
  21 november t/m 28 november   Heiwerkzaamheden deel II (d.m.v. boorsysteem)
   

Abtswoudse Hof


Veld 8

 • Oktober 2017 t/m december 2018: Bouwrijp maken
  Tot medio 2019 wordt het gebied rond de Nijverheidsstraat gereed gemaakt voor de toekomstige bouw. Lees hier meer over de werkzaamheden.


Nieuwe Gracht zuid

 • Maart t/m december 2018: Aanleg Nieuwe Gracht
  Het zuidelijk deel van de Nieuwe Gracht wordt aangelegd tussen de Ireneboulevard en de Mercuriusweg. Tegelijkertijd wordt de watergang aan de Industriestraat aangelegd. Lees hier meer over de werkzaamheden.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten