Van Leeuwenhoekkwartier


Park Spoorloos

 • Mei t/m oktober 2018: Aanleg Park Spoorloos
  Sinds mei werkt de Koninklijke Ginkel Groep aan de aanleg van Park Spoorloos. Het park is naar verwachting in oktober gereed.
   

Voormalig stationsgebouw

 • Oktober 2017 t/m oktober 2018: Transformatie voormalig stationsgebouw
  Het monumentale stationgebouw wordt getransformeerd tot een horecagelegenheid met loft-kantoorruimten op de verdieping. In oktober 2017 startte de renovatie, in juli 2018 bereikte de verbouwing haar hoogste punt. Naar verwachting opent het gebouw in het najaar van 2018 haar deuren.


Veld 2

 • The Student Hotel: datum start bouw nog niet bekend


Veld 3: Bouw Antoni, zelfbouwwoningen en Guldenwater

 • Mei t/m augustus 2018:  Voorbereidende werkzaamheden
  Vanaf mei vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats op veld 3. Het betreft onder meer de inrichting van het werkterrein, het aanbrengen van damwanden en het boren van bronnen.

 • Juli t/m medio oktober 2018:  Heiwerkzaamheden 
  Van eind juli tot medio oktober vinden heiwerkzaamheden voor diverse projecten op veld 3 plaats. 
   

Veld 5: Ontwikkeling gebouwensemble voor kenniswerkers

 • Juli t/m oktober 2018: Werkzaamheden aan de fundering en keldervloer

 • 26 - 27 september 2018: Nachtwerkzaamheden 
  Naar verwachting wordt in september gedurende een dag en nacht de vloer gestort en gevlinderd. Dit zal gepaard gaan met enige geluidshinder. Directe omwonenden zijn hierover nader geïnformeerd.
   

Coendersbuurt


Veld 4: Coendersbuurt

 • Juni 2017 t/m oktober 2018: Bouw Het Straatje fase II
  Boven de stallingsgarage aan de Ada van Hollandstraat, wordt fase II van Het Straatje ontwikkeld. Het project wordt naar verwachting in oktober opgeleverd,
   
 • Maart 2018 t/m juli 2019: Bouw CPO-project Superlofts
  De Superlofts worden ontwikkeld op de zuidelijke hoek van de Graaf Floriskade. De ruwbouw wordt in het najaar van 2018 afgerond; tot de zomer van 2019 wordt gewerkt aan de afbouw.
   
 • Juni 2018 t/m medio 2019: Afmaken openbare ruimte Coendersbuurt
  De afronding van de openbare ruimte in de Coendersbuurt gebeurt in drie fasen. Het betreft o.a. het aanbrengen van definitieve bestrating, lichtmasten, afbouw van de kademuren en aanleg van voetgangersbruggen.
   
 • September 2018:  voorbereidende werkzaamheden Floris
  Dit najaar start Ballast Nedam West met de ontwikkeling van Floris. Het project bestaat uit 9 herenhuizen gelegen aan de Graaf Floriskade. De voorlopige planning voor de komende weken is als volgt:

  24 t/m 28 september                 Aanbrengen bronnen
  10 t/m 12 oktober                      Voorboren heipalen
  22 oktober t/m 9 november        Heiwerkzaamheden

  Let op: afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan het voorkomen dat de planning nog wijzigt. 
   

Abtswoudse Hof


Veld 8

 • Oktober 2017 t/m december 2018: Bouwrijp maken
  Tot eind 2018 wordt het gebied rond de Nijverheidsstraat gereed gemaakt voor de toekomstige bouw. Lees hier meer over de werkzaamheden.


Nieuwe Gracht zuid

 • Maart t/m december 2018: Aanleg Nieuwe Gracht
  Het zuidelijk deel van de Nieuwe Gracht wordt aangelegd tussen de Ireneboulevard en de Mercuriusweg. Tegelijkertijd wordt de watergang aan de Industriestraat aangelegd. Lees hier meer over de werkzaamheden.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten