Nieuw Delft: de zuidelijke velden

Een nieuw bestemmingsplan

De zuidelijke velden van Nieuw Delft beslaan de velden 6 tot en met 11 en een groot gedeelte van het Van Leeuwenhoekpark. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied. Dat is nodig, omdat het huidige bestemmingsplan uit 2006 verouderd is. In 2013 werd het stedenbouwkundig plan van Palmbout gekozen als basis voor de ontwikkeling van Nieuw Delft. De hoofdlijnen van dit plan zijn door de gemeenteraad vastgelegd in het ‘Integraal Ontwikkelingsplan’. Het nieuwe bestemmingsplan sluit hierop aan.

Stand van zaken

Van 21 december 2017 t/m 31 januari 2018 lag het ontwerpbestemmingsplan 'Nieuw Delft, zuidelijke velden' formeel ter inzage. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt bekeken of het ontwerpbestemmingsplan op een aantal plekken kan worden aangepast. Bekijk hieronder de verbeelding van het (oorspronkelijke en aangepaste) ontwerpbestemmingsplan en een toelichting op de voorgenomen wijzigingen:

In het kader van de voorgenomen wijzigingen is het onderzoek dat voor het bestemmingsplan is uitgevoerd, opnieuw uitgevoerd. Hieronder vindt u de nieuwe onderzoeksrapporten:

De huidige planning is dat het bestemmingsplan in het vierde kwartaal  van 2018 wordt voorgelegd aan het college van b&w, wordt besproken in de commissie en wordt vastgesteld door de raad.


Voortraject

Kick-off bijeenkomst: 11 september 2017

Op 11 september kwamen bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden uit de omgeving bijeen voor een kick-off bijeenkomst over het bestemmingsplan. Daar werden de uitgangspunten gepresenteerd én vroegen we aanwezigen naar hun mening hierover. Hieronder vindt u de presentatie en een beknopt verslag van de avond:

Vervolgbijeenkomst: 30 november 2017

Naar aanleiding van de reacties tijdens de eerste informele bijeenkomst zijn er aanpassingen gedaan in het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens een tweede informele avond lieten we onder andere het resultaat zien en gaven we antwoord op veelgestelde vragen.

Terinzagelegging & inloopavond

De bijeenkomsten op 11 september en 30 november waren onderdeel van het voorbereidende traject.
Vervolgens werd het ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage gelegd:


Wat wordt er in het bestemmingsplan geregeld?

In een bestemmingsplan staan regels over wat er gebouwd mag worden in een gebied, waar en hoe hoog. Er staat bijvoorbeeld in hoeveel oppervlakte aan woningen, bedrijven, winkels en groen is toegestaan. Ook worden de gevolgen voor verkeer, geluid, bezonning en luchtkwaliteit onderzocht. Zo vormt het bestemmingsplan een wettelijk kader waaraan bouwplannen worden getoetst. In het bestemmingsplan staan regels op hoofdlijnen. Hoe gebouwen en de omgeving er precies uit komen te zien: dat wordt in een latere fase uitgewerkt.

Blijf op de hoogte

De komende maanden wordt het steeds duidelijker hoe de zuidelijke velden er straks uit gaan zien. We zijn benieuwd hoe u betrokken wilt blijven over de ontwikkeling van dit gebied. Waarover wilt u op de hoogte gehouden worden? Hoe? En zijn er onderwerpen waarover u mee wilt praten?

Laat het ons weten door onderstaande vragen te beantwoorden:

 

1. Over welke onderwerpen blijft u graag op de hoogte, als het gaat om de ontwikkeling van de zuidelijke velden van Nieuw Delft?
2. Op welke manier(en) wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? (Max. 3)
3. Over welke onderwerpen zou u graag willen meepraten? (Max. 30 woorden)
4. Vanuit welke achtergrond voelt u zich betrokken bij de ontwikkeling van de zuidelijke velden?
Vooral...
5. Uw naam
6. Uw e-mailadres
7. Uw postcode

Ontvangt u onze algemene nieuwsbrief al, met informatie over alle ontwikkelingen in Nieuw Delft? Meld u aan op onze homepagina.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Sluiten